Ljudböcker gör dig smart och kreativ

Det är ingen hemlighet att läsning och lärande kan vara oerhört fördelaktigt. Men många tror att lyssnande är lika viktigt om inte viktigare. Det kan förklara den stigande trenden för ljudböcker. Det har blivit mycket vanligare än att läsa, faktiskt.

 

Varför älskar folk ljudböcker så mycket?

Folk älskar ljudböcker för att de är bekväma. Du kan lyssna på en ljudbok var som helst, när som helst, utan att behöva oroa dig för att störa människor runt omkring dig. Och eftersom ljudböcker vanligtvis är kortare än vanliga böcker är det lätt att få in dem i ett fullspäckat schema.

 

Ljudböcker erbjuder också en unik upplevelse som inte är tillgänglig i andra format. Genom att lyssna på en författare läsa sitt arbete ett kapitel i taget lär du känna karaktärerna och berättelsen bättre än om du bara läser boken rakt igenom. Ljudböcker är perfekta för dig som vill lära dig något nytt eller dyka djupare in i ett ämne än vad som erbjuds i traditionella läroböcker eller klassrumsföreläsningar. Det är kreativt helt enkelt – som att vara en målare Södermalm.

 

Hur är att lyssna på ljudböcker bättre än att läsa dem?

När du läser måste du fokusera på vad författaren säger. Detta kan bli svårt om informationen inte är intressant eller relevant för dig – jag tappade direkt lusten när min farsa skulle visa mig en handbok i hur man utför tapetsering Huddine. Å andra sidan, när du lyssnar, absorberar din hjärna automatiskt information genom aktiv förståelse. Detta gör det mycket lättare för dig att förstå och behålla det du lärde dig

Lyssnandet möjliggör också praktisk upplevelse – något som inte alltid kan erhållas genom att läsa ensam. Genom att aktivt delta i klassdiskussioner eller arbeta med program kan eleverna få en bättre uppfattning om hur saker fungerar innan de faktiskt provar dem själva

I slutändan beror huruvida lärande sker eller inte till stor del på hur engagerade eleverna är i processen. Om de i första hand fokuserar på att få ner sin kunskap istället för att använda den, kommer läsning troligen att ha företräde framför lyssnande. Men om lyssnare tar en aktiv roll i att förstå vad som sägs och tillämpa det direkt, då kommer båda utbildningsformerna att spela en viktig roll.…